(067) 572-25-99
(098) 411-92-41
info@phoenix.net.ua

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

Курс: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Напрям: Сільськогосподарська продукція та обслуговуючі кооперативи

 1. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 2. Особливості впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції;
 3. Як залучити інвестиції, міжнародну технічну допомогу та створити інноваційнi продукти;
 4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції;
 5. Оптимізаційне моделювання логістичних систем у сільському господарстві;
 6. Бізнес-планування інноваційного розвитку сільського господарства;
 7. Iнструментарiй розвитку кадрового потенціалу сільського господарства.

Напрям: Зелений туризм

 1. Нормативно-правововi та органiзацiйнi засади сільського зеленого туризму;
 2. Iнструментарій розвитку сімейного бізнесу сільського зеленого туризму командоутворення та бюджетування;
 3. «Від А до Я дизайн» оселі ciльського зеленого туризму;
 4. Створення туристичних атракцій;
 5. Маркетингова складова та просування сімейного бізнесу сільського зеленого туризму.

 

Курс: МАШИНОБУДУВАННЯ

 1. Забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств в Україні.